AKNET Politikalar

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası

AK İnternet Bilişim Şti. (Kısaca “AKNET” olarak anılır.) Kullanıcılar kendisine www.akinternet.com.tr isimli internet sitesi ("Web Sitesi") ya da mobil uygulamaları kanalıyla, dijital ortamda aktarılan kişisel verileri, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile General Data Protection Regulation (GDPR) ile ortaya konan durumlar haricinde, herhangi farklı bir amaç ile paylaşmayacak, satılmayacak ya da kullandırılmayacaktır.

AKNET’in “Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası” metnin devamında verilmiştir.

IP Numaraları: Sistemle alakalı gerçekleşebilecek olan sorunların belirlenmesi, internet sitesi ya da mobil uygulamalarda karşılaşılabilecek problemlerin zaman kaybetmeksizin çözülmesi ve gerekli görüldüğünde yasal mercilere kanun usul ve esasları doğrultusunda bildirim yapılması adına AKNET, gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların IP adresini belirlemekte ve bu bilgileri kullanmaktadır. IP adresleri haricinde kullanıcı kişileri genel (anonim) sınırlarıyla tanımlamak ve de kapsamlı şekilde demografik bilgi toplamak sebebiyle de kullanılabilir.

Anonim Veriler: AKNET tarafından istenen bilgiler ya da kullanıcı tarafından sunulan bilgiler ile İnternet Sitesi / Mobil Uygulama kanalıyla gerçekleştirilen işlemlerle doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan bilgilerin, AKNET ve işbirliği gerçekleştirdiği kişilerde (kullanıcının kimlik bilgileri ifşa edilmeksizin) anonim şekilde çeşitli istatistiksel analizler, veri tabanı ortaya koyma, bireye özel paket / teklifler belirleme ve bunları sunma dışında pazar araştırmalarında da kullanılabilir.

Farklı Sitelere Bağlantı Verilmesi: AKNET, İnternet Sitesi / Mobil Uygulama da dâhil olmak üzere başka internet sitelerine link/bağlantı verebilir. AKNET, link kanalı ile erişilen internet sitelerinin bünyesindeki gizlilik prosedürleri ve içeriklerine yönelik hiçbir sorumluluk taşımaz.

Banka / Kredi Kartı Bilgileri: AKNET, veri iletimi aşamasında 256 bit şifreleme algoritması ve bilgi güvenliği sunan SSL sertifikası kullanmaktadır. Kullanıcıların sahip oldukları banka / kredi kartı kimlik bilgileri sadece satın alma aşamasında banka ya da ödeme gerçekleştirilen kurumca kullanıldığı gibi hiçbir şekilde bu kullanıcı bilgileri veri tabanında kayıtlı altına alınmaz. AKNET Kullanıcıların sonraki satın alma akışlarını kolaylaştırması adına PCI DSS sertifikasına sahip olan kurumlar kanalıyla kart bilgilerinin depolanacağı bir altyapı teklifini kullanıcısına sunabilir. PCI DSS standartlarını bünyesinde bulunduran ve BDDK bünyesinde lisanslanmış olan Kart Saklama Hizmetleri ile banka / kredi kartlarında yer alan bilgiler ile Kimlik Doğrulama (Authentication) aşaması ve Yetki (Authoziation) süreçlerini pratik hale getirerek, banka / kredi kart kullanıcılarına güvenli ve de kolay ödeme imkânı da sunmaktadır.

Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Bu bilgiler kişisel veriler, isim-soy isim, adres bilgileri, telefon numarası, elektronik posta bilgisi ile kullanıcıyı tanımlama amacını taşıyan her bilgiyi içermektedir. AKNET, belirlenen gizlilik politikası dışında aksi belirtilmediği müddetçe kişisel verilerden tamamını AKNET’in işbirliği gerçekleştirdiği bağlı şirketler dışında üçüncü kişilere asla açıklamayacaktır. Aşağıda yer alan durumlar dışında AKNET, belirlediği gizlilik politikası hükümleri haricinin dışarısına çıkarak kullanıcı bilgilerini gerekli durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilir. Belirlenen durumlar;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik olmak üzere hukuki otoritelerce çıkarılan ve de yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirmiş olduğu zorunluluklara uyulmasının;

AKNET’in kullanıcılarla akdettiği bu sözleşmelerin gereksinimlerinin yerine getirilmesi, bu gereksinimlerin uygulamaya konulmasının;

Yetkili idari ile adli otorite ile usulüne uygun yürütülen araştırma ya da soruşturmanın yürütülebilmesi sebebiyle kullanıcılarla alakalı bilgi istenmesinin ve kullanıcıların sahip olduğu hakları ya da güvenliklerini korumak adına bilgi aktarımının yapılmasının gerektiği hallerdir.

AKNET, gizli bilgileri asla özel ve de gizli tutmayı, sır saklama yükümü şeklinde addetmeyi ve de gizliliğin oluşturulması ve gizliliğin sürdürülmesi, gizli olan bilginin tamamının ya da bir kısmının kamu alanı sınırlarına girmesini ya da yetkisiz kullanımını ya da üçüncü kişiye ifşasını engelleyebilmek adına gerekli olan önlemleri almayı ve de gerekli hassasiyeti göstermeyi de taahhüt etmektedir.

Çerezlerin (cookie) durumu: AKNET, kullanıcılar ile kullanıcıların internet Sitesi'ni kullanımından doğan hakkındaki bilgileri, hem kendi hem de 3. partilerce hazırlanan teknik iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak da elde edebilir. Bu bahsi edilen teknik iletişim bilgileri, ana bellekte korunmak üzere internet sitesinin, kullanıcının kullanmakta olduğu tarayıcısına (browser) gönderdiği ufak metin dosyalarıdır. Bu teknik iletişim dosyası, internet sitesini kullanan kişinin oturum bilgileri dışında uygulama şifresini ve tercihlerini saklı tutarak oturumun açık halde kalmasını sağlar, kullanıcının ilgili siteyi sonraki ziyaretinde de kullanıcıyı tanıyarak onun süreçlerini kolaylaştırır. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası, İnternet Sitesi’ni ne kadar kişinin kullandığını, İnternet Sitesi'ni ne amaçla, kaç defa ziyaret ettiğini ve de ne süre sitede kaldığı hakkında analitik bilgileri oluşturmak ve kullanıcılara özel tasarlanmış olan kullanıcı sayfalarından dinamik reklam ve de içerik hazırlanmasına yardımcı olur. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası, asla ana bellekten ya da elektronik postadan veri ya da başka bir kişisel veri almak adına tasarlanmamıştır. Tarayıcıların birçoğu başta bu teknik iletişim dosyasını doğrudan kabul eder biçimde hazırlanmıştır, fakat kullanıcılar teknik iletişim dosyasının görünmemesini ya da teknik iletişim dosyasının gösterilmesini sağlayacak biçimde mevcuttaki ayarlarda değişiklik gerçekleştirebilirler.

Anket, yarışma vb. durumlarda alınan veriler: AKNET, İnternet Sitesi bünyesinde gerçekleştirdiği periyodik anketlere ya da yarışmalara katılan kullanıcıların vermiş olduğu bilgileri, AKNET ve işbirliğinde olduğu kişilerde bu kullanıcılara direkt pazarlama gerçekleştirmek, istatistiki analiz oluşturmak ya da veri tabanı hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır.

E-bülten gönderimleri ve duyurular: AKNET, kullanıcılarını ekonomik değişiklikler, gündem konular ve kendi alanları ile ilgili bilgilendirmek sebebiyle haftalık olacak şekilde e-bülten gönderimi gerçekleştirir. Gerekli gördüğü durumlarda ise 3. parti ortaklarıyla gerçekleştirmiş olduğu anlaşmalar doğrultusunda tanıtım ve de bilgilendirme amacı taşıyan Kampanya / Teklif / Paket bilgilerini gönderebilir. Sistem üzerinde ilk kez hesap açıldığında, standart elektronik posta ve sms alımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullanıcılar bu elektronik postaların kendilerine gönderilmesini elektronik postanın alt tarafında yer alan linke tıklayarak hemen engelleyebilirler. Aynı zamanda, kullanıcı panelinizde yer alan engelleyici imkânlar sayesinde de bu engelleme sağlanabilir. Herhangi bir zaman diliminde günlük elektronik posta gönderim listesinden ayrılmak isterseniz, gelen elektronik postanın alt tarafında yer allan "E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayın" adlı linkine tıklayarak sitemizin e-bülten üyeliğinden kolayca ayrılabilirsiniz.

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olan, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe sokulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) kapsamında yer alan veri sorumlusu olarak, siz müşterilerimizin kişisel verilerini depolayarak, sınıflandıracak, verileri işleyecek, depolayacak, bilgileri güncelleyecek ve ilgili mevzuat kuralları altında vereceğiniz izin durumlarında ise 3. Kişilere açıklayabilecek, yasal düzenleme çerçevesinde karşılıklı haklar ve de yükümlülüklerimize ilişkin sizleri de bilgilendiriyoruz.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Aşağıda yer alan ayrıntılı kurumsal bilgileri yayınlanan AKNET olarak, yukarıda yer alan kanunlar gereğince, Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan açıklama çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, güncellenecek, ilgili mevzuatın izin verdiği hallerde ise 3. şahıslara da açıklanabilecek / aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve de işlenebilecektir.

Kanun Kapsamında Kişisel Verinin Tanımı

Kullanıcıların kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi, kimlik bilgisi vs.), iletişim bilgileri, ürünlere erişim sırasında kullanılan yöntemlerle alakalı olan bilgiler (IP, mobil cihaz markası-modeli, browser tipi, versiyonu medya bilgisi, ekranlarda gerçekleştirdiği hareketler vb.) olmak üzere sizin belirleyici veya belirlenebilir hale geçmenizi sağlayacak bütün bilgiyi belirtmektedir.

Kişisel Verilerinizin Nasıl İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR uyarınca, AKNET ile paylaştığınız kişisel bilgileriniz, tamamen ya da kısmen, otomatik şekilde, ya da veri kayıt sisteminin alakası olmak kaydıyla manuel olarak elde edilerek, kayıt edilerek, depolanarak, güncellenerek, yeniden düzenlenerek; ilgili mevzuat kapsamı altında güvenliği ve gizliliği oluşturabilmek amacıyla: açık edilerek, aktarım sağlanarak, devir alınarak, elde edilebilir biçime getirilerek, gruplandırarak ya da kullanılmasının önüne geçerek, kısacası verilerde gerçekleştirilen bütün işlemler tarafımızdan gerçekleştirilebilir. Yukarıda yer alan kanunlar içerisinde veriler üzerinde gerçekleştirilen bütün işlem ve işlemler “kişisel verilerin işlenmesi” kapsamında kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler;

 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini, belirlenen sözleşmenin ve teknolojinin ihtiyaçlarına uygun şekilde sunabilmek, sunulan ürün ile hizmetlerimizi geliştirebilmek,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin, kullanıcılar tarafından satın alım sürecinden sonra resmi fatura kesebilmek,
 • Mevzuat gereğince ve gerekli otoritelerce öngörülen veri saklama, raporlama ve de bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Kamu güvenliği ile ilgili hususlarda ve hukuki anlaşmazlıklarda, talep durumunda ve ilgili mevzuat gereği savcılıklar dışında mahkemelere ve de ilgili kamu görevlilerine gerekli olan bilginin verebilmesi için,

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR kapsam, usül ve esaslarına uygun biçimde işlenecektir.

Sizlere sunacağımız tüm ürün ve hizmetlerle alakalı olarak gerçekleştirilecek bütün iş ve işlemlerde işlem sahibini ve de muhatabını belirlemek adına kimlik bilgisi, adres bilgisi, vergi numarası ve de diğer bilgilerinizin kayıt alına alınması, elektronik ortamda yapılacak olan iş ve işlemlere dayanak olması adına bilgi ve belgelerin düzenlemesi ile alakalı mevzuat uyarınca adli ve idari bütün yetkili kanallarına (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK vb.) ön görülen veri saklama, raporlama ve de bilgilendirme yükümlülüklerine doğrudan uyulması, AKNET olarak sunulan ve de talep edilen ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin şartlarının yerine getirilmesi sebebiyle işlenecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşılabileceği üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile ilgili bilgilendirme Yukarıda yer alan amaçlarla, AKNET ile paylaştığınız kişisel bilgilerinizin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar; ana hissedarlarımız, doğrudan ya da dolaylı yurt içi / yurt dışındaki iştiraklerimiz ve de bunlarla kısıtlı olmamak üzere verilen bütün hizmet ile alası olan kişi ve kuruluşlar da olmak üzere, süreçlerimizi yürütmek adına Veri İşleyen sıfatı altında hizmet aldığımı ya da iş birliği gerçekleştirdiğimiz, program ortağı kuruluşları ile yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve de diğer 3. şahısladır.

Ayrıca, sahip olduğunuz bu Kişisel verileriniz ürün/hizmet değerlendirme, inceleme ve başvuru gerçekleştirme ile ilgili olan konularda hizmet aldığımız ya da işbirliği gerçekleştirdiğimiz, program ortağı olan kurum, kuruluş, bankalara ya da finans kurumlarına, bunların sağlayıcılarına veya ilgili firmalara, verilerin bulut kanalıyla saklanması hizmetini satın aldığımız kişi ve kurumlara, siz değerli müşterilerimize göndermiş olduğumuz iletilerin gönderilmesi aşamasında anlaşma yaptığımız kurumlara ve diğer 3. şahıslarla olan ilgili işbirliklerimiz bünyesinde aktarım yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

AK İnternet Bilişim Şirketi’nin internet sitesi ile mobil uygulamalarında yer alan formlar kanalıyla, isim, soy isim, kimlik numarası, adres bilgisi, telefon numarası, iş ya da özel elektronik posta bilgisi, yaş, cinsiyeti, meslek bilgisi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi ile giriş gerçekleştirilen sayfalarda ki tercihleri, yapılan işlemlerin IP kayıtları, browser tarafından kayıt edilen çerez bilgileri ile gezinme zamanı ve detaylarını bulunduran veriler ve konum bilgileri şeklinde;

Şirketimizle ticari ilişki gerçekleştirmek, iş başvurusu sunmak, teklif sunmak gibi sebepler ile özgeçmiş (cv) ve sair yollarla bilgilerini paylaşan bireylerden alınan, fiziki ya da sanal ortamda, doğrudan ya da dolaylı, sözlü ya da yazılı veya elektronik ortamdan;

Birbirinden farklı kanallar ile dolaylı yoldan alınan, internet sitesi, blog sitesi, yarışma, anket, kampanya vb. sebepler ile kullanılan (mikro) internet sitelerinden ve sosyal medyadan alınan veriler, e-bülten alma, okuma ya da tıklamalar, kamuya açık olan veri tabanlarının verileri, sosyal medya alanları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb) sosyal paylaşım platformlarında paylaşıma açık olan profil ve de verilerden; işlenebilmekte ve de toplanabilmektedir.

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihi ve EU General Data Protection Regulation – GDPR yürürlülük tarihi olan 25 Mayıs 2018’den önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de, bu belge de düzenlenen şart ve koşullara göre uygun olarak "Türkiye" konumlu "7/24 güvenlikli ve koruma tedbiri alınmış" veri merkezi ile sunucularımızda işlenmekte ve de muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde, 6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, 6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR gereği kişisel bilgilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesinin önüne geçmek, yetkisi olmayan kişilerin erişimlerini engellemek ile; muhafazalarını sağlamak adına hash, kodlama, işlem kaydı ve erişim yönetimi başta olmak üzere yazılımsal olan tedbirleri ve fiziksel özellikteki güvenlik önlemleri almakla da mükelleftir. Kişisel verilerin bu doğrultuda yasal olmayan kanallarla 3. Şahıslar tarafından ulaşılması durumunda derhal, yasal düzenlemeye göre yazılı şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na da bildirilecektir.

Kişisel veriler, iş bu bilgileri verme sebebinin geçerli olduğu müddetçe saklı tutulacaktır. İhtiyaçların belirlenmesi, siz değerli müşterilerimize kısa süre içerisinde hizmet verilebilmesi için hizmet taleplerinizin karşılık bulması amacıyla, AKNET’ten aldığınız ürün ve hizmetten sonra da kullanıcıya ait veriler tarafımızca işlenmeye de devam edilecektir. Veriler, yasal zamana tabi olarak yasal merciler ile alakalı kamu otoritelerine sunulma, bilgilendirme sebepleri için tutulması ya da mevzuat gereğince daha uzun zaman saklanması durumunda sınırlara uyulacaktır. Saklanan, depolanan verilerin kaybolmaması ya da yetkisiz kişilerin ulaşmaması dışında hukuka aykırı kullanılmaması adına da gerekli güvenlik önlemleri AKNET tarafından alınacaktır.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması KVKK’nun 4. maddesi gereğince AKNET kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu doğrultuda AKNET yürürlükteki mevzuattan ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına siz değerli müşterilerimizin doğru ve güncel bilgilerini paylaşması veya internet sitesi / mobil uygulama kanalıyla güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation (GDPR) uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

Kişisel Veri Sahibi, AKNET’e başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini hakkında bilgi alma,
 • Kişisel verileri işlenmişse bununla alakalı bilgi alma,
 • Kişisel verilerin işlenme sebebini ve bunların sebebe uygun kullanılıp kullanılmadığının bilgisini alma,
 • Yurt içinde ya da yurt dışında olmak üzere kişisel verilerin paylaşıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde yer alan durumlarda kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin değiştirilmesi, yok edilmesi durumunda bunların, kişisel verilerin paylaşıldığı 3. kişilere de iletilmesini talep etmesi,
 • İşlenen bilgilerin münhasıran otomatik sistemler kanalıyla analiz edilmesi sebebiyle kişinin kendisi aleyhine bir durumun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna uygun olmayan işlenmesi halinde zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini isteme, haklarına da sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri, soru, görüş ya da konu ile alakalı taleplerini aşağıda yer alan iletişim kanalları ile yöneltebilir:

E-Posta: info@akinternet.com.tr Telefon: +90 212 909 99 82

AKNET, iletilen taleplere, gerekçeli olmak üzere 30 gün içerisinde yanıt vermek amacıyla olumlu/olumsuz cevabını, yazılı ya da dijital ortamdan verebilir. İlgili taleplere ilişkin işlemlerin ücretsiz olması da esastır. Fakat işlemlerin maliyet gerektirmesi durumunda, Şirketimiz, ücret talebinde bulunmayla alakalı hakkını saklı tutacaktır. Bahsi olacak ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife ile belirlenir.a

Whatsapp Hızlı İletişim
Merhaba 👋
Size yardımcı olmak için buradayız.